1o PRI Sin P ismo

Oaxaca, Mexico

 

photo by Derek White